Kamienie ozdobne Polski

Wstęp

Człowiek od najdawniejszych czasów zwracał uwagę na swoiste piękno minerałów i skał, a także na ich walory użyteczne. Świadczą o tym narzędzia i ozdoby kamienne znajdowane w zamieszkiwanych przez człowieka pierwotnego grotach, a także rzeźby i budowle. Z kamienia wykonywano wiele przedmiotów użytkowych, które obecnie zalicza się do dzieł rzemiosła artystycznego.

Kamienie uważane były także za symbol ludzkich uczuć i środek leczniczy. Niektórym z nich przypisywano moc tajemną. W postaci zabobonnych wierzeń przetrwało to gdzieniegdzie do czasów współczesnych. Jedne miały chronić właściciela przed chorobami, zdradziecko przygotowaną trucizną lub innym niebezpieczeństwem. Inne obdarzone były rzekomo mocą dodawania siły lub mogły stanowić ochronę przed ogniem, błyskawicami i piorunami. Noszono je więc jako amulety i talizmany, które miały spełniać rolę profilaktyczną i terapeutyczną. Umieszczano je na ciele chorego w woreczkach lub w kunsztownie wykonanych puzderkach czy w ażurowych osełkach zawieszanych na szyi.

Thin section preparation

Preparatyka badawcza, przygotowanie i opis petrograficzny skał zgodny ze standardami międzynarodowymi

Geological research

Badania geologiczne, geochemiczne - badania skałdu hcemicznego minerałów i skał.

Poszukiwanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznawanie oraz dokumentacja złóż.

Talizmany – amulety wykonywano z opalu, malachitu, kryształu górskiego, krwawnika, korala, bursztynu i in. Znane także były inne talizmany np. zęby tygrysa, oczka raka itp. Bransoletka z czerwonych korali była np. w Krakowskiem talizmanem od uroku. Z bursztynem wydobywanym od pierwszej wojny światowej na Kurpiach, związane były przez długi czas zabobony miejscowych ludzi. Dzieciom, aby je uchronić od konwulsji, zawieszano na szyi kule z białego bursztynu, gdyż bursztyn w innym kolorze nie miał takich właściwości. Znachorzy wiejscy do leczenia stosowali okadzanie dymem bursztynowym. Dym z bursztynu zmieszany z dymem z różnych ziół miał odpędzać choroby. Zatem wiara w magiczny wpływ kamienia była potężna. Ametyst miał strzec od opilstwa, chryzolit odpędzać strachy nocne, koral chronić od pioruna, perły odwracać melancholię, granat rozweselać serca, agat naprawiać wzrok ludzki, szafir bronić cnoty niewieściej, a noszenie szmaragdu mogło czasem przysporzyć wielu przykrości młodym mężatkom.

Pod pojęciem kamienie ozdobne rozumiemy minerały i kryształy, skały i substancje mineralne, których główna wartość tkwi w kategoriach pojęć estetycznych. Są to przeto kamienie szlachetne – diament, rubin, szafir czy szmaragd stosowane w wyrobach jubilerskich, kamienie półszlachetne używane w rzemiośle artystycznym, kamienie rzeźbiarskie oraz kamienie do wystroju wnętrz czy na fasadach budynków monumentalnych. Są one wykorzystywane również w formie drobnych ziaren do produkcji kamieni sztucznych.

Kamień w kulturze Minerały i skały oraz złoża Badania kamieni Kamienie ozdobne Polski